• Her Alanda Kendini Geliştirme Hevesi Olan
 • Yenilikçi
 • Araştırmacı
 • Sorumluluk Sahibi
 • Özgüven Sahibi
 • Entelektüel Birikimi Yüksek
 • İnisiyatif Alabilen
 • Güçlü İletişim Becerilerine Sahip
 • Çok Yönlü
 • Edilgen Değil Üretken
 • Başarmış ve Başarıyı Kovalayan
 • Gelecek Vaadeden