• GO Like – Liseli Kariyer Elçileri

  Her lisede her 100 öğrenci için 1 Elçi

  Yapılan etkinliklerin, eğitimlerin, projelerin Lisesinde tanıtımını ve duyurusunu yapmaktan sorumludur

  Mezun olurken kendi yerine alternatif en az 3 kişi önermesi ve başvuru için motive etmesi beklenir

  Lisedeki whatsapp gruplarında olması ya da olan kişileri sisteme dahil etmesi beklenir

  Lise Temsilcisi’ne tüm yaptıklarını raporlaması ve iletişim halinde olması gerekir

  Lise Temsilcisi’nin mesajlarına 24 saat içinde dönmesi, görevleri de 1 hafta içinde tamamlaması ve bilgi vermesi beklenir

  Kendi okulundan referansı ile etkinliklere katılımından puan toplar, gelir elde eder.

   

  • GO Lite – Lise Temsilcisi

  İstanbul için hedef 200 lise 400 Temsilci

  Liseli Kariyer Elçileri tarafından seçilir, lisedeki kariyer elçilerinin aktif olarak çalışmasından sorumludur

  Yapılan duyuruların lisesindeki Kariyer Elçileri tarafından yayılımını kontrol edip raporlaması gerekmektedir

  Tüm elçilerle iletişim halinde olup Bölge Lise Lideri’ne her çalışmayı haftalık ya da yoğunluğun az olduğu dönemlerde aylık olarak raporlar

  Bölge Lise Lideri’nin mesajlarına 24 saat içinde dönmesi, görevleri de Elçiler üzerinden 1 hafta içinde tamamlaması ve bilgi vermesi beklenir

  Ekibinin başarılı performansı ile puan toplar, gelir elde eder.

   

  • GO BoLL – Bölge Lise Lideri

  20 Bölge x 2 Eş Lider = 40 Kişi

  Gönüllü olarak başvuranlar arasından en aktif olanlar hem oylama ile hem de GO Yönetimi tarafından seçilir

  Bölgesindeki Lise Temsilcileri’nin aktif olarak çalışmasından sorumludur.

  Temsilcilerin aktif olmaması durumunda aynı liseden farklı bir Elçi’nin Temsilci olması için öneride bulunur.

  Yapılan duyuruların bölgesindeki Lise Temsilcileri tarafından yayılımını kontrol edip raporlaması gerekmektedir

  Tüm temsilcilerle iletişim halinde olup GO Yönetim’e her çalışmayı haftalık ya da yoğunluğun az olduğu dönemlerde aylık olarak raporlar

  GO Yönetim’in mesajlarına 24 saat içinde dönmesi, görevleri de Temsilciler üzerinden 1 hafta içinde tamamlaması ve bilgi vermesi beklenir

  Ekibinin başarılı performansı ile puan toplar, gelir elde eder.

   

  Üniversite Network

  • GO Uniq – Üniversiteli Gönüllü Kariyer Elçisi

  Her üniversitede sınırsız sayıda Elçi

  Yapılan etkinliklerin, eğitimlerin, projelerin Üniversitesinde tanıtımını ve duyurusunu yapmaktan sorumludur

  Mezun olurken kendi yerine alternatif en az 3 kişi önermesi ve başvuru için motive etmesi beklenir

  Üniversitesindeki aktif öğrenci kulüpleri ile iletişim kurması beklenir

  En aktif kulüplerde görev alması ve etkinliklerine katılması ekstra puan toplamasını sağlar

  Yapılan etkinliklerin duyurusu için gerekebilecek whatsapp gruplarında olması ya da olan kişileri sisteme dahil etmesi beklenir

  Üniversite Temsilcisi’ne tüm yaptıklarını raporlaması ve iletişim halinde olması gerekir

  Üniversite Temsilcisi’nin mesajlarına 24 saat içinde dönmesi, görevleri de 1 hafta içinde tamamlaması ve bilgi vermesi beklenir

  Kendi okulundan referansı ile etkinliklere katılımından puan toplar, gelir elde eder.

   

  • GO Unit – Üniversite Temsilcisi

  Her üniversiteden her kampüsten 2 kişi, İstanbul’da 50 üniversite 150 kişi

  Gönüllü Kariyer Elçileri arasından en aktif olanlardan seçilir

  Üniversitedeki kariyer elçilerinin aktif olarak çalışmasından sorumludur

  Yapılan duyuruların üniversitesindeki Kariyer Elçileri tarafından yayılımını kontrol edip raporlaması gerekmektedir

  Tüm elçilerle iletişim halinde olup GO Yönetim’e her çalışmayı haftalık ya da yoğunluğun az olduğu dönemlerde aylık olarak raporlar

  GO Yönetim’in mesajlarına 24 saat içinde dönmesi, görevleri de Elçiler üzerinden 1 hafta içinde tamamlaması ve bilgi vermesi beklenir

  Ekibinin başarılı performansı ile puan toplar, gelir elde eder.

   

  Lise ve Üniversite İletişim

  Lise ve Üniversite Elçileri’nin bir üst pozisyonu olan bölge temsilcileri tarafından koordine edilecek.

  Bu ekipten gönüllü olarak aktif olmak isteyen Yönetim’de yer alabilecek

   

  Etkinlik

  GO ve GKA tarafından yapılacak büyük etkinlikleri gerçekleştirecek ekiptir

   

  7 kişilik Lider Ekip Y.K.’da görev alacaktır

  3 Kişi Konuşmacılar, 1 Kişi Mekan, 1 Kişi Teknik, 1 Kişi İkram, 1 Kişi Networking

   

  Her büyük etkinlikte;

  Konuşmacılar – 20 kişi

  Mekanla İlgili Detaylar – 5 Kişi

  Teknik İşler – 5 Kişi

  Yemek & İkram vb – 5 Kişi

  Networking – 5 kişi

  Yılda 8 Büyük Etkinlik x 40 Kişi = 320 kişi de görev alabilir, 40 kişilik sabit bir ekip de

   

  Etkinlik ekibi aşağıdaki alt birimlerden oluşmaktadır

  Ekibin temel amacı organizasyonların ön hazırlıklarını yapmak ve etkinlik gününü sorunsuz geçecek şekilde sürdürmektir

   

  1. Konuşmacı Ekibi
  • Etkinlikte yer alacak konuşmacılar ile öncesinde iletişim kurulması, etkinlik ile ilgili tüm bilgilendirmenin yapılması
  • İletişim için gönderilecek mailin hazırlanması, GO Yönetim’e onaylatılması
  • Konuşmacılardan sunum vb dokümanlarının etkinlikten önce alınması
  • Konuşmacıların iletişim bilgilerinin, özgeçmişlerinin, taleplerinin GO Yönetim’e iletilmesi
  • Konuşmacıların ihtiyaçlarının etkinlik öncesinde öğrenilip gerekli hazırlıkların yapılması
  • Konuşmacıların talepleri doğrultusunda bütçe ihtiyacının GO Yönetim’e bildirilmesi
  • Konuşmacıların etkinlik günü karşılanması, tüm ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması

   

  1. Mekan Ekip
  • Etkinliğin, öngörülen katılımcı sayısına göre, gerçekleşeceği mekanı ayarlamak
  • Bu amaçla tüm alternatif mekanlarla görüşmek, gerekli bilgilendirmeyi mekan yönetimine iletmeden önce GO Yönetim’e onaylatmak
  • Mekanların uygunluk durumları ile bütçe ve diğer detaylar ile ilgili GO Yönetim’e raporlama yapmak
  • Alınan onay sonrası Mekan ile tüm iletişimi yürütmek
  • Etkinlik öncesinde mekanın nasıl daha fonksiyonel kullanılabileceği ile ilgili ön hazırlık yapmak (yönlendirme ekiplerinin konumlandırılması, karşılama – kayıt masasının yeri, salon içi düzen, kulis lokasyonunun belirlenmesi vb)
  • Etkinlik öncesi mekanın görsel hazırlık ihtiyacını Görsel Ekibe iletmek
  • Etkinlik günü mekan yetkilileri ile iletişim halinde tüm sürecin yönetilmesi

   

  1. Teknik Ekip
  • Etkinlikte ihtiyaç duyulabilecek ekipmanları hazırlamak
  • Etkinlik gününde ekipmanların kullanımını yapmak veya mekandaki sorumluların sorunsuz kullanımı için sürekli başında durmak
  • Sahnedeki ses – görüntü vb sistemlerinin kontrolünü yapmak, sorunsuz çalışması için tüm önlemleri almak
  • Konuşmacı ekipten gerekli dokümanları alarak, doğru slaytların, görsellerin ekrana yansıtılmasını sağlamak

   

  1. İkram Ekibi
  • Etkinliklerde ikram edilecek yiyecek ve içeceklerin planlamasını yapmak (Sponsordan temin etmek de söz konusu olabilir)
  • Etkinliklerde mevcut ikramların sunum ve servisinin yapılmasını sağlamak, tüm katılımcılara bu hizmetlerin ulaşmasını sağlamak
  • Katılımcı sayısının netleşmesi için takibini yaparak gerekli hazırlıkları katılımcı sayısına göre yapmak
  • Konuşmacıların yiyecek – içecek ihtiyacının hazırlığı için Konuşmacı Ekibi ile koordine çalışmak

   

  1. “Networking” Ekibi
  • Etkinliklerde gerçekleşecek olan “Networking” etkinliğini, katılımcı sayısını göz önünde bulundurarak, programı aksatmayacak şekilde planlamaktan ve gerçekleştirmek
  • Networking için muhtemel katılımcı sayısına göre mekanda keşif yaparak düzeni önceden belirlemek
  • Networking öncesi ve sırasında katılımcıların Networking kısmına katılımı için teşvik etmek

   

   

  Eğitim

  Etkinlikler dışında yapılan EĞİTİMlerde bulunacak ekiptir

  Her eğitim günü sorumlu 2 kişi, şirket derslerinin olduğu günlerde 4 kişi olacaktır

  1 eğitim, 1 şirket eğitimi ekibinden olmak üzere 2 Eş Başkan Y.K.’da Görev Alacaktır

   

  Ekibin temel görevi, İş Dünyası Hazırlık Programı kapsamında düzenlenecek olan haftalık eğitimlerde Genç Kariyer Akademisi’ni temsilen bulunup programın hatasız tamamlanmasını sağlamaktır

  Ekip kendi içinde hangi gün hangi kişilerin görev alacağını netleştirmekten sorumludur

  Eğitim gününün sorumlusunun, program süresince eğitime eşlik etmesi gerekmektedir

   

  Ekibin Sorumlulukları

  • Derslerin gerçekleşeceği mekanı eğitim öncesi görüp gerekli ön hazırlıklar için ilgili kişilerle görüşmek
  • Eğitimcilerle eğitim öncesi iletişime geçerek sunum vb ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması
  • Eğitimcinin karşılanması ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması
  • Eğitim mekanı içinde gerekli yönlendirmelerin yapılması
  • Ders aralarında verilecek ikramların hazırlanması ve sunumunun düzgün olmasının sağlanması
  • Derslerde yoklama alınması
  • Ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtiyacı gidermek

   

  Eğitimlerde eğitimci iletişimi başlangıçta GO YK tarafından yapılacak ve sorumluya iletilecektir

   

   

  Operasyon

  Yapılan tüm etkinlik ve eğitimler dışında operasyonun yürütülmesi sırasında takibi için gerekli dokümanların hazırlanması ve takibini yapan ekiptir

  Toplam 10 kişilik bir ekip olacaktır

  Bu ekip içinden çıkacak 3 Eş Başkan Y.K.’da Görev Alacaktır

  Excel’deki işler, İş Takibi, Puan Takibi, Toplantı Notları, Raporlamalar

   

  Ekibin temel görevi, dataların temiz bir şekilde toplanması ve ekiplerin görevlerini yerine getirirken süreci takip ederek raporlanmasını sağlamaktır.

   

  Ekibin Sorumlulukları

  • Çeşitli araştırma programları ve istatistiklerde dataların toplanacağı excel dosyalarını hazırlamak, gerektiği durumlarda düzenlemek ve bilgi girişi yapmak
  • Tüm toplantı ve etkinliklere katılımı ve görevlerin yerine getirilişini takip etmek, dokümanlarla raporlanabilir hale getirmek
  • Görev tanımları ve görev dağılımlarını Wunderlist, Project vb programlarla takip etmek, GO Yönetim’in ihtiyaçlarına göre yönlendirmek
  • Yapılan toplantılarda detaylı bir şekilde not tutmak, sonrasında notları düzenleyerek ilgili Whatsapp gruplarına iletmek
  • Ekiplerin haftalık raporlarını inceleyerek yapacakları geri dönüşler ile ekiplerin sorumluluklarını yerine getirdiklerinden emin olmak.
  • Ekip raporlarını kapsayacak şekilde, tüm birimlerin yaptıklarını içeren haftalık rapor hazırlayıp GO Yönetim’e iletmek
  • Raporlardan edindiği bilgiler ile GKA ve GO ekibindeki öğrencilerin puan takibini yapmak (Kriterler bildirilecektir)

   

   

  Medya ve İçerik

  Görseller, Video Prodüksiyon ve Sosyal Medya

  Yapılan tüm projelerin iletişimi için kullanılması gereken Medya ve İçeriklerin hazırlanmasından sorumlu ekiptir

  Toplam 10 kişilik bir ekip olacaktır

  Bu ekip içinden çıkacak 3 Eş Başkan Y.K.’da Görev Alacaktır

   

  Eş Başkanların, alt birimlerden haftalık rapor almak, çalışmaların sürekliliğini kontrol etmek ve ilgili kişiye medya ekibi adına raporlama yapmak gibi ekstra yükümlülükleri vardır

  1. Tasarım Ekibi
  • Planlanan etkinliklerin duyurusunda kullanılacak afiş vb görselleri oluşturmak
  • Etkinlik günlerinde kullanılacak tüm görselleri hazırlamak
  • İçerik üreticilerin sosyal medyada paylaşılmak üzere hazırladığı metinlere uygun görselleri hazırlamak
  • Sponsorlara iletilecek sponsorluk dosyası hazırlamak
  • Etkinlik zamanında fotoğraf çekimine destek olmak

   

  1. Video Prodüksiyon
  • Planlanan etkinliklerin veya GO ve GKA’nın tanıtımında kullanılmak üzere içerik üreticileri ile koordine çalışarak video hazırlamak
  • Gerçekleşen etkinliklerde video kaydı yapmak ve bu videoları Youtube’da ve sosyal medyada paylaşılacak şekilde düzenlemek

   

  1. İçerik Üreticileri
  • Temel amacı GKA ve GO sosyal medya hesaplarının duyurular haricinde de aktif ve ilgi çekici olmasını sağlayacak içerikler üretmektir
  • Ekip, ilgi çekici içerik kategorisinin ne olduğu hakkında güncel olarak araştırma yapmak ve kategorize etmek
  • Belirlediği içerik kategorilerinde düzenli ve dengeli bir şekilde içerik üretip bunlar için bir paylaşım takvimi oluşturmak (Belirlenen takvimin en az iki hafta ilerisinde olacak şekilde çalışılmalı)
  • Ürettikleri içerik ve metinler için kullanılacak görsellerin hazırlanması için tasarım ekibi ile koordine olmak

   

   

  İş Dünyası İletişim

  Bu görev, seçilmiş ekip tarafından yapılacak, herkes dahil olabilir, buna özel ayrı ekip olmayacak

  • Temel amacı şirketlerle düzenli ve doğru bir iletişim kurulmasını sağlamaktır

   

  • İletişime geçilen şirketlere Genç Kariyer Akademisi ve Gençlik Otoritesi olarak yaptığımız işlerden, hedeflerimizden bahsetmek, proje bazlı veya yıllık sponsorluk anlaşması yapmak
  • Planlanan şirket dersleri ve zirve organizasyonları için partner olarak dahil olmalarını sağlamak
  • Sponsorluk başarısı durumunda gelirden pay almak
  • Kendilerine verilen şirkette çalışan kişilerle iletişime geçip görüşmeyi planlamak
  • Şirketlerden iletişime geçtikleri kişilerin iletişim bilgilerini, görüşme tarihini oluşturulacak olan excel dosyasına eksiksiz olarak eklemek. (Buraya dahil edilmeyen fakat önem arz eden her türlü gelişme ilgili kişiye bildirilmelidir.)
  • Görüşme esnasında verilen yanıtları detaylı olarak kayda almak ve görüşme sonrasında düzenleyerek ilgili kişiye raporlamak

   

  Araştırma Projesi

  • Bu yıl için, çeşitli sektörlerdeki şirketlerin, sektör ve departman bazlı olarak, üniversite mezunlarından beklentilerini tespit etmek olan araştırma projesini yürütmek olan ekiptir.
  • Söz konusu olan araştırma; ekibin hedeflenen şirketi ziyaret ederek öncelikli olarak İK’cısı ile, daha sonra mümkün ise en az iki departman yöneticisi ile görüşerek mezunlardan ne bekledikleri, işe alım yaparken neleri göz önünde bulundurdukları gibi soruları yöneltmeleri şeklinde gerçekleştirilecek. (Ekiplere, yöneltilmesi beklenen sorular ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacaktır.)
  • Ekipler, en az bir liseli ve bir üniversiteli olmak üzere üç kişilik olarak oluşturulacaktır. Her ekip en az 3 – 4 şirket ile iletişimden sorumlu olabilir

 

Özetle, MERHABA ve HOŞGELDİN yazısı için BURAYA…

Bizi daha yakından tanımak istersen BURAYA…

Neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı öğrenmek için BURAYA…

Network Yapılanmasını daha detaylı anlamak için BURAYA…

Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu’nu görmek için BURAYA…

Genel İşleyiş ve Performans Kriterleri için BURAYA…

Ekiplerin Görev Tanımları için BURAYA…

Kimlerin katılma şansının daha yüksek olduğunu ve senden beklentileri görmek için BURAYA…