Koordinatör: bir projeyi ekibi ile birlikte yürüten, koordine eden kişidir.

3 Aylık süreyle göreve gelirler. Her 3 ayda bir değerlendirme yapılır.

Yeni bir koordinatör geleceği zaman hangi projenin koordinatör olacağı belirlenirken uzun süredir koordinatörlük yapan birinin koordinatörlük işini devretmesi istenir.

Her Koordinatörün aynı zamanda iletişiminden sorumlu olduğu bir ya da birden çok bölge vardır.

 

Liderlikten Koordinatör Geçiş İçin Karar Kriterleri

 • 10% – Liderlerin oyu
 • 20% – Koordinatörlerin oyu
 • 20% – Direktörlerin oyu
 • 25% – Yönetim ekibinin gerçekleştirdiği mülakat sonucu
 • 25% – Puanlama etkisi

 

Koordinatör’ün Sahip Olduğu Ayrıcalıklar

 • İş Dünyası ile kurduğumuz iletişimde aktif rol alır, İş Dünyası ile birlikte proje yapar
 • Mentörlük eğitimi alır ve mentörlük yaparak gelir elde eder
 • Proje yönetir, Projenin gelir modelinden gelir sahibi olur
 • Komite içerisinde alınacak kararlarda inisiyatif alır
 • Erdem Abi’den danışmanlık hizmeti alır

 

Koordinatör’ün Görevleri?

 • Projenin iş kalemlerini çıkarır, görev dağılımını mümkün olduğunca adil dağıtır ve iş takibini
 • Liderlerin yaptığı işlerin takibini yapar ve düzenli olarak direktöre rapor eder.
 • Aldığı kararları ve tamamlanan işleri detaylı olarak Direktöre raporlar.
 • Direktörlerle birlikte komite toplantılarının gündem maddelerini belirler.
 • Şirketlerle, STK’larla ve etkinliklerimizdeki konuşmacılarla iletişime geçerek Gençlik Otoritesi’ni temsil eder.
 • Her koordinatör aynı zamanda bölge koordinatörüdür. İletişim zincirinin kendi bölgesinde kalan kısmının takibini yapar, raporlarını toplar ve iletişimin sürdürülmesini sağlar.
 • Haftalık bültenlerle proje ekibinin yaptığı işlerin durumunu ilgili ekibe bildirir.
 • Görevleri geçerli bir mazereti olması durumda aksatırsa liderliğe, mazeretsizse 1 ay komite üyesi 2 ay liderliğe düşürülür

 

Koordinatörlükten Direktörlüğe

Eğer proje bazlı değil, sürekli bizimle çalışmak istersen, Direktörlük için başvurabilirsin

Seçeceğim Projelerin Koordinatörlerine yol gösterebilir, birlikte çalışabilir, alınacak stratejik kararlarda söz sahibi olabilirsin

 

Geçiş İçin Değerlendirmeye Alınacak Kişilerin Göstermesi Gereken Nitelikler

 • Projelerini pürüzsüz yürüten ve gerektiğinde inisiyatif alan
 • Üstlendiği görevleri, düşük hata payı ile, tekrar kontrol edilme ihtiyacı olmadan yerine getiren
 • Koordinatörlükte en az 6 ay aktif olarak görev alan
 • Tüm komitelerin işleyişi hakkında bilgi sahibi olan
 • Büyük resmi görebilen
 • İşlerin alt kalemlerini görebilme yetisine sahip olan
 • Koordinatörlerin ortalamasının üzerinde emek verip zaman ayıran

Direktör ile İlgili Her Şey

Önceki sayfaya dönmek istersen…

Lider ile İlgili Her Şey