Lider: bir proje ekibi içinde bir ekibe liderlik eden, o çalışma grubunun tüm işlerinden sorumlu olan kişidir.

Tüm işleyişin belkemiğidir. Aldığı görevleri Komite Üyeleri ve Aktif Üyeler ile birlikte yerine getirir.

Liderler aynı zamanda İletişim Zinciri’nde bir bölgenin sorumlusu, lideridir. Bölgesindeki Aktif Üye ve Elçilere gerekli bilgilendirme ve duyuruların ulaşmasından sorumludur.

Aylık süreyle göreve gelirler. Her ay değerlendirme yapılır.

 

Aktif Ekipten Lider Ekibe Geçiş İçin Karar Kriterleri

 • 15% – Liderlerin oyu
 • 20% – Koordinatörlerin oyu
 • 15% – Direktörlerin yaptığı mülakat
 • 20% – Yönetim ekibinin oyu
 • 30% – Puanlama

 

Lider’in Sahip Olduğu Ayrıcalıklar

 • Koordinatör sayısının yeterli olmadığı durumlarda iş dünyası ile iletişimde ve proje geliştirme sürecinde görev alır
 • Öğrenci Kulüpleriyle, Belediyelerle ve STK’larla iletişimde görev alır, networkünü genişletir
 • İş dünyasından profesyonellerden Mentörlük alır
 • Projelerde elde edilen gelirden pay almaya başlar
 • Yetkin olduğu konuda eğitim verebilir

 

Lider’in Görevleri?

 • Bulunduğu projelerin toplantılarının yarım saat öncesinde Koordinatörler ile gündem maddelerinin üzerinden geçmek üzere toplanır
 • Proje içinde tek seferlik görevler yerine çalışma grubu bazlı görevleri ele alıp yerine getirir
 • Her aldığı görevi 1 komite üyesi ve 3 aktif üye ile birlikte yapar
 • Komite üyelerine ve aktif üyelere işin nasıl yapılacağını anlatmaktan ve işin durumunun haftalık takibi ve raporlanmasından sorumludur
 • Bölgesindeki Aktif Üyeler ve Elçilerle iletişimi korur, bildirilen duyuruları yapar
 • Kendi iletişim zincirinde bulunan kişilerin referans takibini yapar, liderlik için gözleme alınan komite üyelerine bu durumu bildirir.
 • Öğrenci kulüpleriyle, belediyelerle, STK’larla, etkinliklerimizdeki konuşmacılarla iletişime geçerek Gençlik Otoritesi’ni temsil eder.

 

 • 1 ay boyunca verilen görevleri (4 görev) yerine getirmeyen Liderler Komite Üyeliğine düşürülür.
 • Arka arkaya 3 toplantıya katılmayan Liderler Komite Üyeliğine düşürülür.

 

Liderlikten Koordinatörlüğe

En az 3 ay Lider olarak çalıştıktan sonra, Proje Koordinatörü olarak çalışmak için başvuru yapmaya hakkın olur

Başvuru sırasında bu kez mülâkat ve ekibin verdiği notlara, Proje İş Planı yapıp başvuru yapma süreci de eklenir

 

Geçiş İçin Değerlendirmeye Alınacak Kişilerin Göstermesi Gereken Nitelikler

 • Lider Ekipte en az 3 ay boyunca aktif olarak görev almış olan
 • Aldığı görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getiren
 • Bulunduğu projelerin tüm detaylarına hakim olacak kadar sahiplenmiş olan
 • Ekibin ortalamasının üzerinde zaman ayırıp emek veren
 • Görev geciktirme oranı düşük olan
 • Gelişmiş iletişim becerilerine sahip olan
 • Organizasyon yeteneğine sahip olan
 • Yönetebileceği kişi sayısının yüksek olan

Koordinatör ile İlgili Her Şey

Önceki sayfaya dönmek istersen…

Komite Üyesi Kimdir?