Direktörler, Genç Kariyer Akademisi çalışanlarıdır… Gençlik Otoritesi Ekibi içinden yükselerek, bir süre sonra, birden çok Proje’ye ve Koordinatör’e yol gösteren kişilerdir

Her Komitede, 3 ile 5 arası Proje vardır, Direktörler bu projelerin hepsi ile ilgili bilgi sahibi kişilerdir…

Maksimum 10 Direktör olacaktır.

Onların görevleri ile ilgili detaylar sonraki sayfalarda

 

Projelerin tüm süreçlerini yürütmek için 2 Proje Koordinatörü seçilir… Koordinatörlük için başvururken, Proje’nin tüm süreçleri, yapılacak işler listeleri, gelir ve gider modelleri, insan kaynağı ihtiyacı gibi konularda çalışma yapar ve sunarlar… Tüm Liderlerin ve ekiplerinin görevleri net olmadan projeye başlanmaz…

 

Projeye başlanacağı zaman, tüm detaylar Aktif Ekip üyeleri ile paylaşılır… Ekibe girmek isteyenler için başvurular alınır

 

Projelerin iş kalemleri gruplandırılır… Örneğin, konuşmacı ekibi, mekan ekibi, vb.

Her ekibin, yani çalışma grubunun 2 lideri vardır. Lider işin sürecinin tamamından sorumludur…

Liderler, küçük bir ekibe liderlik ederler… Ekip, haftalık küçük parçalara bölünmüş işlerden sorumludur… Her Lider, 1 Komite üyesi ve 3 Aktif üye ile çalışır…

 

Toplantılara Koordinatörler ile birlikte Liderler ve Komite Üyeleri katılır…

Toplantılarda fikir alışverişi yapılır, ortak karar alınması için hem samimi hem de saygılı bir tartışma ortamı ve demokrasi vardır… Herkes Proje Üretim sürecine dahil olması sağlanır… Herkesin fikirlerine değer verilir

Her toplantıda kararlaştırılan görevler, Liderlere, Komite Üyeleri’ne ve Aktif Üyeler’e detaylı bir şekilde anlatılır, o görev için bir bilgi, eğitim vb gerekiyorsa tespit edilir

 

Komite Üyeleri, Aktif Üyeler içinden seçilen Potansiyel Liderdirler

Aktif üyeler, Komite üyesi olmak için, Komite Koordinatörleri ile mülakat yaparlar…

Her Aktif Üye, en fazla 2 projede görev alabilir… Yükseldikçe, başardığından ve zamanını verimli kullandığından emin olduğumuzda, daha fazla projede görev almaya izin verilir…

 

Burada her görev en az 2 kişiye / gruba verilir. Herkes birbirini yedekleyerek çalışır… Böylece hem herkesin hata yapma ve öğrenme şansı olur, hem takım çalışması gelişir, hem eksik yapılan işler için telafi şansı olur… Hem de uzun süre işini yapmayanlarla yolları ayırabilme lüksüne sahip oluruz…

 

Kurulan hiyerarşi sayesinde, daha bilgili olanlar bilmeyenlere yardım eder, öğretirEkip çalışması ile yardımlaşma deneyim edilir… Herkesin uygulamalar sırasında yeni şeyler öğrenebilme şansının olması bizim için önemlidir… İşte tam da bu sebepten iş tecrübesi elde edilir…

Ancak yine de, aldığı görevi yerine getirmeyen, Gençlik Otoritesi’ni ciddiye almayan kişilerle, birkaç uyarı sonrası yollar ayrılır

 

Her Proje’nin ayrıca profesyonel Kariyer Danışmanlarından oluşan Proje Yöneticileri vardır…

Her ne kadar bir hiyerarşi de varsa, Yöneticiler de Koordinatörler de Direktörler de kolay ulaşılabilir kişilerdir…

 

Toplam 50 Koordinatör, aslında en seçilmiş, Erdem Abi’nin tüm bilgi birikimini alacak olan, öğrendiklerini kendinden sonra gelecek Koordinatör adayı olan Liderlere aktararak sürekliliği sağlamakla sorumlu kişilerdir…

Her Koordinatörün ekibinde ortalama 5 Lideri vardır… Her Lider’in de birlikte çalıştığı 1 Komite Üyesi

Hedef toplam 250 Lideri olan bir ekip olmak… 250 de Komite Üyesi

Her Lider toplam 5 Aktif Üye ile iletişimden sorumludur, dolayısıyla bu projeleri hayata geçirmek için hedef Aktif Üye sayısı 1.000 kişi…

 

Bir başka deyişle, ekibi kontrollü büyütmek için;

Birinin Direktör olabilmesi için 5 yeni Koordinatöre,

Koordinatör olabilmesi için 5 yeni Lidere,

Lider olabilmesi için 5 yeni Aktif üyeye ve 5 yeni Elçi’ye ihtiyaç vardır.

 

Böylece,

Liderler daha çok Elçi bulmak için,

Koordinatörler Aktif Ekip’ten daha çok kişinin Komite Üyesi ve Lider çıkması için,

Direktörler daha çok Lider’in Koordinatör olacak şekilde gelişmesine katkı sağlamak için çaba sarf eder…

 

Gelir Modeli

Önceki sayfaya dönmek istersen…

Performans Değerlendirme ve Puan Sistemi Nasıl?