Lider adayıdır… Bir Aktif Üye, Komite Üyesi olduğunda “Potansiyel Lider” olur

Kendini biraz daha gösterebilmek için bir Lider ile bire bir çalışır, aktif üyelerle de birlikte bir görevi alıp yerine getirmeye devam eder…

Komite Üyesi, bulunduğu komitelerin haftalık toplantılarına katılıp fikir geliştiren, basit düzeydeki görevlerin sorumluluğunu alan, ileri düzeydeki görevlerde liderlerle birlikte çalışarak öğrenme sürecine devam eden Aktif Üyedir…

 

Komite Üyesi’nin Sahip Olduğu Ayrıcalıklar

 • Komite Üyesi de Aktif Üye’dir. Komite Üyeleri Aktif Üyelerle aynı ayrıcalıklara sahip olur
 • Tek fark, (ve aslında önemli bir fark) yalnızca uygulayıcı olmak yerine aynı zamanda karar mekanizmasına dahil olur…
 • Daha çok sorumluluk alabilir… Bir görevi alıp baştan sona tamamlar… Komitedeki görevleri belirlerken de dahil olup işleyişi yakından görüp öğrenme sürecini uygulamalarla hızlandırabilir…

 

Komite Üyesi’nin Görevleri?

 • Komite toplantılarına katılıp fikir geliştirir
 • Bulunduğu komitede verilen görevleri takip edip zamanında yerine getirir
 • Aldığı görevlerini istenen nitelikte tamamlar,

 

Komite Üyeliği’nden Liderliğe

Komitelerde aldığı görevleri hatasız yerine getirmeye başladığında ve birlikte çalıştığın Aktif Üyelerle ekip olarak başarılı çalışmalar yaptığında, liderlik için oylama sürecine girer.

 

Liderliğe Geçiş İçin Değerlendirmeye Alınacak Kişilerin Göstermesi Gereken Nitelikler

 • Toplantılarda uygulanabilir fikirler sunan, mantıklı yorumlar yapan,
 • İletişim becerileri ve özgüveni yüksek olan,
 • Verilen görevleri düzgünce yerine getiren, Raporlama yapabilen,
 • Excel ile ilgili görevleri yerine getirebilen,
 • En az 1 ay komitelerde bulunmuş olan,
 • Birden çok kişi ile çalışma ve organizasyon yeteneğine sahip olan kişilerdir

Girişimcilik Vaka ve Takım Çalışması Eğitimi’nde güzel bir performans sergilemiş ya da aktif üyelik sürecinde liderlerle çalışırken verim sağlamış kişidir.

Lider ile İlgili Her Şey

Önceki sayfaya dönmek istersen…

Aktif Üye ile İlgili Her Şey